Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Kurs 120 godzin dydaktycznych

Edycja 65 (zajęcia w formie on-line) nabór otwarty:

 • Blok I – 22-23 czerwca 2024 r. Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Diagnoza i plan terapeutyczny
 • Blok II – 06-07 lipca 2024 r. Terapia zaburzeń nastroju. Praca z zachowaniami samobójczymi i autodestrukcyjnymi
 • Blok III – 31 sierpnia – 01 września 2024 r. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z ASD. Terapia behawioralna tików
 • Blok IV – 14-15 września 2024 r – Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Terapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży. Praca z pacjentem z dysforią płciową
 • Blok IV – 19-20 października 2024 r. Zaburzenia eksternalizacyjne – ADHD, ODD, CD. Uzależnienia behawioralne
 • Blok V – 16-17 listopada 2024 r.  – Specyfika zadań rozwojowych. Motywowanie do zmiany. Terapia zaburzeń odżywiania. 

Edycja 64 (zajęcia w formie on-line):

 • Blok I – 13-14 kwietnia 2024 r. Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Diagnoza i plan terapeutyczny
 • Blok II – 27-28 kwietnia 2024 r. Terapia zaburzeń nastroju. Praca z zachowaniami samobójczymi i autodestrukcyjnymi
 • Blok III – 11-12 maja 2024 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Terapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży. Praca z pacjentem z dysforią płciową
 • Blok IV – 25-26 maja 2024 r. Zaburzenia eksternalizacyjne – ADHD, ODD, CD. Uzależnienia behawioralne 
 • Blok V – 22-23 czerwca 2024 r. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z ASD. Terapia behawioralna tików
 • Blok VI – 06-07 lipca 2024 r. Specyfika zadań rozwojowych. Motywowanie do zmiany. Terapia zaburzeń odżywiania.  

Edycja 63 (edycja w formie on-line) grupa zamknięta:

 • Blok I – 16-17 marca 2024 r. Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Diagnoza i plan terapeutyczny
 • Blok II – 06-07 kwietnia 2024 r. Terapia zaburzeń nastroju. Praca z zachowaniami samobójczymi i autodestrukcyjnymi
 • Blok III – 20-21 kwietnia 2024 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Terapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży. Praca z pacjentem z dysforią płciową
 • ·Blok IV – 18-19 maja 2024  2024 r. Zaburzenia eksternalizacyjne – ADHD, ODD, CD. Uzależnienia behawioralne
 • Blok V – 08-09 czerwca 2024 r. Specyfika zadań rozwojowych. Motywowanie do zmiany. Terapia zaburzeń odżywiania.  
 • Blok VI – 06-07 lipca 2024 r. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z ASD. Terapia behawioralna tików

Edycja 62 (edycja w formie on-line) grupa zamknięta 

 • Blok I – 17-18 lutego 2024 r. Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Diagnoza i plan terapeutyczny
 • Blok II – 02-03 marca 2024 r. Terapia zaburzeń nastroju. Praca z zachowaniami samobójczymi i autodestrukcyjnymi
 • Blok III – 13-14 kwietnia 2024 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Terapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży. Praca z pacjentem z dysforią płciową
 • Blok IV – 11-12 maja 2024 r. Specyfika zadań rozwojowych. Motywowanie do zmiany. Terapia zaburzeń odżywiania
 • Blok V – 08-09 czerwca 2024 r.   Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z ASD. Terapia behawioralna tików
 • Blok VI – 22-23 czerwca 2024 r. Zaburzenia eksternalizacyjne – ADHD, ODD, CD. Uzależnienia behawioralne

Edycja 61 (edycja w formie on-line) grupa zamknięta 

 • Blok I – 20-21 stycznia 2024 r. Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Diagnoza i plan terapeutyczny
 • Blok II – 03-04 lutego 2024 r. Terapia zaburzeń nastroju. Praca z zachowaniami samobójczymi i autodestrukcyjnymi
 • Blok III – 02-03 marca 2024 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Terapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży. Praca z pacjentem z dysforią płciową
 • Blok IV – 06-07 kwietnia 2024 r. Zaburzenia eksternalizacyjne – ADHD, ODD, CD. Uzależnienia behawioralne
 • Blok V – 25-26 maja 2024 r.   Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z ASD. Terapia behawioralna tików
 • Blok VI – 15-16 czerwca 2024 r. Specyfika zadań rozwojowych. Motywowanie do zmiany. Terapia zaburzeń odżywiania

Edycja 60 (edycja w formie on-line) grupa zamknięta

 • Blok I – 16-17 grudnia 2023 r. Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Diagnoza i plan terapeutyczny
 • Blok II – 27-28 stycznia 2024 r. Terapia zaburzeń nastroju. Praca z zachowaniami samobójczymi i autodestrukcyjnymi
 • Blok III – 17-18 lutego 2024 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Terapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży. Praca z pacjentem z dysforią płciową
 • Blok IV – 09-10 marca 2024 r. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z ASD. Terapia behawioralna tików
 • Blok V – 20-21 kwietnia 2024 r. Zaburzenia eksternalizacyjne – ADHD, ODD, CD. Uzależnienia behawioralne
 • Blok VI – 18-19 maja 2024 r. Specyfika zadań rozwojowych. Motywowanie do zmiany. Terapia zaburzeń odżywiania

Zakres szkolenia

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zespołu psychoterapeutycznego oraz informacje zwrotne uzyskiwane systematycznie od uczestników prowadzonych przez nas od szkoleń, stworzyliśmy optymalny program szkoleniowy dotyczący pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Projekt adresowany jest do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów zajmujących się opieką nad dzieckiem i nastolatkiem w kryzysie zdrowia psychicznego. Kurs poświęcony jest zapoznaniu uczestników z zasadami diagnostyki, konceptualizacji, psychoedukacji, poradnictwa i technik terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i nastolatkami borykającymi się z problemami zdrowia psychicznego i ma na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności terapeutycznych, zgodnych z obowiązującymi standardami opieki zdrowotnej. Obejmuje pracę z najczęściej występującymi w populacji trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi, z wykorzystaniem metod opartych na dowodach.

Zajęcia mają profil teoretyczno-praktyczny, dają możliwość nie tylko zapoznania się, ale także ćwiczenia poszczególnych technik terapeutycznych użytecznych w codziennej pracy psychologicznej i terapeutycznej, tworzenia skutecznych planów pomocy z wykorzystaniem zasobów indywidualnych i środowiskowych, czyli rodzinnych i szkolnych. Zaletą tego projektu jest jego uniwersalność, dająca możliwość wykorzystania w różnych kontekstach zawodowych.

Program realizowany jest przez osoby praktycznie zajmujące się psychoterapią dzieci i młodzieży, których pasją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Forma zajęć:

Kurs obejmuje 6 zjazdów, każdy po 20 godzin dydaktycznych

Sobota i niedziela: godz. 09:00 – 18:00, zajęcia w formie on-line poprzez aplikację Zoom

Cele kształcenia:

 • Umiejętność przeprowadzenia diagnozy z pacjentem dziecięcym i młodzieżowym, konieczność włączenia w proces diagnozy rodziców i nauczycieli,
 • Umiejętność dostosowania metod CBT do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Stawianie diagnozy behawioralnej i planowanie behawioralnych programów zmiany zachowań,
 • Znajomość modelu pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami psychicznymi.

Uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej (nie jako podpunkt do listy celów)

Program:

Blok I  – Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Diagnoza i plan terapeutyczny

 • Podstawowe założenia CBT: związek między myślami, emocjami i zachowaniem
 • Identyfikacja i modyfikacja kluczowych przekonań i schematów poznawczych
 • Praca ze zniekształceniami poznawczymi
 • Założenia i specyfika rozumienia problemów pacjenta w podejściu poznawczo-behawioralnym 
 • Wywiad i diagnoza w terapii dzieci i młodzieży
 • Konceptualizacja przypadku. Tworzenie planów terapeutycznych w oparciu o konceptualizację
 • Poznawcze i behawioralne techniki i metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Struktura sesji psychoterapeutycznej

Blok II – Terapia zaburzeń nastroju. Praca z zachowaniami samobójczymi i autodestrukcyjnymi   

 • Zaburzenia depresyjne – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny
 • Poznawcze rozumienie zaburzeń nastroju
 • Terapia poznawczo- behawioralna zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży
 • Praca poznawcza z niską samooceną
 • Strategie interwencji u osób z myślami i tendencjami oraz zachowaniami suicydalnymi dzieci i młodzieży
 • Diagnoza funkcjonalna zachowań autodestrukcyjnych
 • Praca poznawczo-behawioralna z pacjentem samookaleczającym się
 • Analiza przypadku. Konceptualizacja i plan pracy

Blok III – Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Terapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży. Praca z pacjentem z dysforią płciową

 • Zaburzenia lękowe – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, etiologia. Specyfika zaburzeń lękowych i OCD u dzieci i młodzieży
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, etiologia
 • Modele poznawcze i behawioralne zaburzeń lękowych i OCD
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna OCD i zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży. Analiza przypadków
 • Model zaburzeń pourazowych dzieci i młodzieży. Diagnoza, kryteria, obraz kliniczny
 • Strategie diagnostyczne, ocena ekspozycji traumatycznej. Objawy PTSD u dzieci i młodzieży w kontekście rozwojowym
 • Terapia poznawczo-behawioralna ukierunkowana na traumę
 • Klasyfikacja i rozumienie transpłciowości
 • Zasady diagnostyki i postępowanie terapeutyczne u dzieci i młodzieży. Analiza przypadków 

Blok IV – Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z ASD. Terapia behawioralna tików 

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, etiologia. Metody i skale diagnostyczne.
 • Fenotyp kobiecy ASD
 • Specyfika funkcjonowania poznawczego osób z ASD i implikacje praktyczne dla modyfikacji oddziaływań terapeutycznych. Praca poznawczo – behawioralna z pacjentem z ZA
 • Podstawowe techniki terapii behawioralnej u pacjentów z autyzmem (rozwijanie nowych umiejętności, wygaszanie zachowań trudnych
 • Tiki- diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, etiologia. Ocena nasilenia tików – skale diagnostyczne
 • Terapia behawioralna tików i inne modele leczenia

Blok V –  Zaburzenia eksternalizacyjne – ADHD, ODD, CD. Uzależnienia behawioralne

 • ADHD – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, etiologia
 • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze i poważne zaburzenia zachowania – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, etiologia
 • Modele terapeutyczne i leczenia: techniki behawioralne, analiza funkcjonalna zachowań trudnych, oddziaływania grupowe, warsztaty dla rodziców
 • Uzależnienia behawioralne – obraz kliniczny, etiologia, kryteria diagnostyczne
 • Modele terapii uzależnień behawioralnych
 • Profilaktyka uzależnień behawioralnych
 • Wskazówki praktyczne pracy z pacjentem z uzależnieniami
 • Analiza przypadków

Blok VI – Specyfika zadań rozwojowych. Motywowanie do zmiany. Terapia zaburzeń odżywiania

 • Zadania rozwojowe i zagrożenia w rozwoju indywidualnym
 • Cykl życia rodziny i wyzwania fazy związanej z rozwojem dziecka/nastolatka
 • Objaw w kontekście relacji rodzinnych i potrzeb pacjenta w wieku rozwojowym
 • Motywowanie nastolatka do terapii. Techniki dialogu motywującego
 • Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny zaburzeń odżywiania
 • Modele poznawcze zaburzeń odżywiania. Czynniki ryzyka i czynniki podtrzymujące zaburzenia odżywiania 
 • Modele terapeutyczne zaburzeń odżywiania. Analiza przypadków 
 • Praca z niską samooceną, perfekcjonizmem i trudnościami relacyjnymi

Aby zapisać się na kurs, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie potwierdzające udział w kursie.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.