Konceptualizacja poznawczo-behawioralna pary

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do praktykujących psychoterapeutów oraz osób kształcących się w psychoterapii, które prowadzą lub chcą rozpocząć pracę terapeutyczną z parami.  

Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele szkolenia

  • Poznasz, w jaki sposób przeprowadzić proces diagnostyczny pary, od konceptualizacji wstępnej po konceptualizację właściwą pary.
  • Dowiesz się w jaki sposób stawiać hipotezy na temat „czułych punktów” w systemach poznawczych partnerów.
  • Nauczysz się, jak identyfikować „czułe punkty” w systemach poznawczych partnerów oraz jakie jest ich znaczenie dla dynamiki interakcji w parze.
  • Nauczysz się jak planować strategiczne i taktyczne interwencje terapeutyczne.

Ramowy program szkolenia

  1. Wstępna konceptualizacja pary.
  2. Podstawowe obszary diagnozy pary.
  3. Narzędzia diagnostyczne.
  4. Identyfikacja „czułych punktów” w systemach poznawczych partnerów.
  5. Pogłębiona konceptualizacja pary.
  6. Stawianie hipotez na temat mechanizmów podtrzymujących problemy pary.

Kontynuacją szkolenia jest superwizja tematyczna dot. pracy z parami, która odbędzie się w drugiej połowie roku 2024. 

Metody pracy

Szkolenie ma charakter warsztatowy i będzie prowadzony metodami aktywnymi – odgrywanie ról, studia przypadków, ćwiczenia w parach i małych grupach. Prezentacje i wykłady będą ograniczone do minimum jako wprowadzenie do poszczególnych części szkolenia.

Organizacja szkolenia

Na szkolenie zapisujemy się oddzielnie poprzez wypełnienie formularza i wpłatę na konto.

Warsztat odbywać się będzie w systemie hybrydowym (można uczestniczyć osobiście lub zdalnie, w zależności od preferencji i możliwości), stacjonarnie w Warszawie, dokładną lokalizację podamy na tydzień przed szkoleniem oraz online, na platformie Zoom.

Prowadzący:

Lekarz psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 8) oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk (certyfikat PTTPB nr 8)

Psychiatra z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w Szpitalu Nowowiejskim,
a następnie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Początkowo pracowała w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej – praca z osobami przewlekle chorymi na schizofrenię i ich rodzinami. Brała udział w programach behawioralnych oddziaływań rehabilitacyjnych pod kierunkiem Andrzeja Axera i prof. Roberta Libermana oraz dr Joanny Meder. Ukończyła kurs terapii rodzin PTP pod kierunkiem prof. Ireny Namysłowskiej i staż w Instytucie Terapii Rodzin im. Ackermana w Nowym Jorku. W kolejnych latach pracowała jako specjalista psychiatra i ordynator Dziennego Oddziału Leczenia Zaburzeń Afektywnych II Kliniki IPiN pod kierunkiem prof. Stanisława Pużyńskiego. Od 2002 r. jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem dydaktykiem PTTPB. Z Centrum CBT związana jest od początku jego istnienia. Prowadzi indywidualną praktykę lekarską i psychoterapię osób dorosłych oraz par i małżeństw. W ramach Szkoły Centrum CBT EDU prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zaburzeń afektywnych, zastosowań klinicznych genogramu oraz terapii par i małżeństw. Poza pracą kliniczną prowadzi liczne superwizje, grupowe w dużych i małych grupach oraz indywidualne.

Obszarem jej zainteresowań są zaburzenia osobowości, zaburzenia afektywne, terapia par i małżeństw.

Jest współautorką rozdziału „Diagnoza w poznawczo-behawioralnej terapii par” w publikacji: „Diagnoza par w różnych podejściach”.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Kontakt:

Ewa Czajka
e.czajka@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26

Regulaminy
Cena

1250,00