Tydzień Świadomości ADHD

Tydzien-Swiadomosci-ADHD-1-qcxldwo7jdrbivpsixobpsl734777s0a7qd5km4sjs

W dniach 20-26 września obchodzimy Tydzień Świadomości ADHD. To czas, kiedy warto pochylić się nad tym zaburzeniem i dowiedzieć się więcej o tym, z czym się zmagają i jak można wspierać w codziennym życiu osoby z ADHD.

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że:

  1. To nie tylko problem dzieci i młodzieży: Szacuje się, że około 8% populacji osób w wieku dziecięco-młodzieżowym i około 5% w wieku dorosłym ma zdiagnozowany zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przy czym warto podkreślić, że ADHD w Polsce jest w stopniu znaczącym nierozpoznane, o czym świadczy chociażby fakt, że dane NFZ wskazują na zaledwie 0,5% populacji z postawioną diagnozą.
  2. Skutki ADHD dotykają wielu obszarów życia: ADHD jest zaburzeniem, które ma negatywny wpływ na funkcjonowanie w wielu obszarach życia. Osoby z ADHD często zmagają się nie tylko z trudnościami wynikającymi bezpośrednio z choroby, ale także z nierozumieniem społecznym oraz ograniczonym dostępem do pomocy specjalistów.
  3. Leczenie i wsparcie są kluczowe: Brak odpowiedniego leczenia ADHD grozi poważnymi powikłaniami, włącznie z myślami samobójczymi, zwłaszcza u dziewcząt z ADHD. Dlatego tak ważne jest rozpowszechnianie wiedzy na temat objawów i diagnozowania oraz zapewnienie odpowiedniej opieki i wsparcia dla osób z ADHD.

Warto podkreślić, że:

  • ADHD to stan trwający przez całe życie, a objawy mogą być mniej nasilone lub zmieniać się wraz z wiekiem, ale nie znikają same. Jednak właściwe leczenie, terapia i wsparcie ze strony najbliższych mogą znacząco pomóc w zarządzaniu objawami i poprawie jakości życia.
  • Rozpowszechnianie wiedzy na temat ADHD jest kluczowe, aby pomóc tym osobom w zrozumieniu istoty ich trudności i radzeniu sobie z wyzwaniami, które niesie to zaburzenie.
  • Diagnoza ADHD może być postawiona w każdym wieku.

Zapewnienie odpowiedniego leczenia i wsparcia osobom z ADHD to krok w kierunku większej akceptacji, zmniejszenia stygmatyzacji i umożliwienia pełnego wykorzystania potencjału.

Dlatego w Tygodniu Świadomości ADHD zachęcamy do rozmów, dzielenia się wiedzą i dążenia do lepszego zrozumienia perspektywy osób z ADHD.