Grupa Centrum CBT wdraża program Kompleksowej Opieki Terapeutycznej dla dzieci i młodzieży (KOT) – konferencja prasowa w siedzibie PAP

Grupa Centrum CBT wdraża program Kompleksowej Opieki Terapeutycznej dla dzieci i młodzieży (KOT) konferencja prasowa w siedzibie PAP-1

9 maja br., w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, odbyła się konferencja prasowa wraz z debatą poświęconą optymalnemu modelowi opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży. W wydarzeniu wzięli udział eksperci Centrum CBT:

  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk, lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, neurolog, epileptolog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny; 
  • prof. dr hab. n. med. n. zdr. Anita Bryńska, lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny; 
  • dr n. zdr. Anita Kaźmierczak-Mytkowska, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży;
  • dr n. med. Nina Szalas, psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny;
  • dr n. med. Tomasz Srebnicki, psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny;
  • mgr Paulina Krupińska, magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji, terapeuta środowiskowy.

Debatę moderował dziennikarz PAP, Zbigniew Wojtasiński.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na wzrost skali wyzwań, z jakim mierzą się dzieci i młodzież w ostatnich latach. Stres, szybkie tempo życia, nieustanny pośpiech, rosnące wymagania, zapracowanie rodziców, problemy szkolne, trudności z uzyskaniem wsparcia, wszystko to powoduje, że oprócz czynników biologicznych, coraz większe znaczenie w powstawaniu problemów psychicznych odgrywają czynniki rodzinne, szkolne i społeczno-kulturowe. 

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka w 2021 r. wynika, że ok. 14% uczniów w Polsce wymaga interwencji związanej z ich funkcjonowaniem psychicznym, a blisko 15% uczniów szkół podstawowych i średnich zgłasza złe samopoczucie psychiczne i niezadowolenie z własnego życia. Stąd tak ważne jest tworzenie i rozwój kompleksowej opieki terapeutycznej oraz opieki środowiskowej, ukierunkowanej na wszechstronne wsparcie dla dzieci i młodzieży z różnorodnymi trudnościami. W ślad za tymi wyzwaniami podąża Grupa Centrum CBT, uruchamiając program Kompleksowej Opieki Terapeutycznej (KOT) dla dzieci i młodzieży z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego.

KOT dla dzieci i młodzieży” został stworzony z myślą o dziecku, rodzicach i całej rodzinie, którzy poszukują kompleksowej opieki, którzy niejednokrotnie czują się zagubieni, poszukując pomocy dla dziecka

Jego celem jest niesienie pomocy i tworzenie rozwiązań w odniesieniu do trudności, które występują w różnych obszarach życia dzieci i młodzieży, widoczne są w różnych środowiskach, w których funkcjonują, tj. w rodzinie, w grupie rówieśników, czy w placówce edukacyjnej. W ramach programu podejmujemy współpracę z nauczycielami i opiekunami, w szkołach i przedszkolach, aby zapewnić wsparcie w rozwiązywaniu problemów z zachowaniem, w nauce, czy w adaptacji w otoczeniu.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej właściwego postępowania, przeprowadzamy dwie konsultacyjne porady psychologiczne, aby lepiej zrozumieć potrzeby małego pacjenta. Nasz zespół dokładnie analizuje sytuację, uwzględniając kontekst rodzinny, edukacyjny, społeczny i kulturowy. Celem jest identyfikacja problemów oraz opracowanie indywidualnego, dostosowanego do potrzeb planu leczenia, który zawsze bazuje na aktualnej wiedzy i wynikach badań naukowych (tzw. evidence-based practice), tak aby zaproponowane przez nas formy pomocy miały nie tylko najwyższy poziom rekomendacji, ale były przede wszystkim bezpieczne – wskazuje prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anita Bryńska, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, członek rady naukowej Centrum CBT.

Po zakończeniu procesu diagnostycznego, pacjentowi i rodzicom przedstawiane są zalecenia i plan leczenia.

Skupiamy się na opiece zarówno dla dziecka, jak i rodziny, angażując się w budowanie relacji rodzinnych i wspierając rodziców, ale co niezwykle istotne, współpracujemy również z placówkami edukacyjnymi, zapewniając wsparcie dzieciom w środowisku szkolnym – dodaje dr n. med. Tomasz Srebnicki, psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor poznawczo-behawioralny, członek rady naukowej Centrum CBT.

Koordynacja całego procesu leczenia wspierana jest działaniami dedykowanego opiekuna pacjenta, który dba o sprawny przebieg procesu terapeutycznego, pomagając w umawianiu terminów badań i wizyt. Dzięki koordynacji całego procesu optymalizowane są koszty związane z diagnozą i leczeniem.

Więcej informacji na temat standardu kompleksowej opieki terapeutycznej nad dzieckiem i rodziną dostępnego w Centrum CBT można znaleźć na stronie internetowej https://cbt.pl/poradnie/kot/ lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny 22 853 20 50.

KOT