Jak budować poczucie własnej wartości dziecka i nastolatka?

pexels-shvets-production-9774263

Problemy z poczuciem własnej wartości pojawiają się najczęściej, kiedy dziecko otrzymuje od osób znaczących (rodziców, opiekunów; w późniejszym okresie również nauczycieli, rówieśników) komunikaty pełne podważania i krytyki. Jeśli dziecko doświadcza braku akceptacji dla własnej niedoskonałości ze strony najbliższego otoczenia, uczy się koncentrować na swoich niedostatkach. W przerwaniu tego mechanizmu pomocna będzie praca nakierowana na zauważanie wysiłku dziecka, pomoc w poznawaniu jego mocnych i słabych stron, zwiększanie akceptacji dla niedoskonałości i popełnianych błędów.

JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI UCZNIA?