Jak stworzyć w szkole bezpieczną przestrzeń emocjonalną?

AdobeStock_215831565-1

Zapobieganie problemom emocjonalnym i psychicznym to bardzo duże wyzwanie dla dorosłych, którzy w swojej pracy w szkole spotykają się z nastolatkami. Właściwa profilaktyka w tym obszarze powinna opierać się na działaniach, które będą prowadzone w sposób ciągły, systematyczny i wielostronny. Podstawowe i najważniejsze strategie profilaktyki nie koncentrują się na zaburzeniach psychicznych i nie zakładają jakichś nadzwyczajnych działań. Kierowane są do wszystkich uczniów i dorosłych – rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, innych specjalistów. Ich celem jest wzmacniać działanie czynników protekcyjnych.

JAK STWORZYĆ W SZKOLE BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ EMOCJONALNĄ?