Praca z uczniem z zespołem Aspergera

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się pracą z dziećmi i nastolatkami – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach i specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie zalecane jest także dla studentów psychologii i pedagogiki.

Celami szkolenia jest zapoznanie Uczestników z objawami zespołu Aspergera i ich wpływem na różne obszary funkcjonowania ucznia.  Tematyka związana z różnymi aspektami ASD, jak funkcjonowanie poznawcze, zaburzenia współwystępujące, profil sensoryczny czy wymagania i specyfika poszczególnych faz i potrzeb rozwojowych mają pomóc w poszerzeniu wiedzy i wykorzystywaniu jej w pracy z ta grupą uczniów. Znaczący odsetek osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przejawia jakiś rodzaj zachowań trudnych. W czasie szkolenia Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami modyfikacji zachowań trudnych i kształtowania zachowań pożądanych a także z zasadami analizy funkcjonalnej zachowań i funkcjami zachowań. W zakresie pracy dydaktycznej omówione zostaną potrzeby uczniów z ZA, jak i możliwie modyfikacje umożliwiające efektywną pracę.

FORMA:

Tematyka zostanie przedstawiona z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej. Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej z elementami dyskusji, z omówieniem przypadków przygotowanych przez prowadzącego i przedstawionych przez uczestników. Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne.

PROGRAM RAMOWY:

  • Zespół Aspergera – obraz kliniczny.
  • Zaburzenia i trudności współwystępujące. Zaburzenia integracji sensorycznej.
  • Funkcjonowanie poznawcze w ASD. Wpływ na funkcjonowanie szkolne i naukę.
  • Zachowania trudne.  Analiza funkcjonalna – podstawowe pojęcia.
  • Jak pomóc? Jak pracować?
  • Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.
  • Oddziaływania – zadania nauczyciela.
  • Oddziaływania w obszarze komunikacji, problemów językowych i sztywnych wzorców zachowań.
  • Radzenie sobie z konsekwencjami deficytów analizatorów i przetwarzania poznawczego.
  • Dojrzewanie a zespół Aspergera.