Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dziewcząt i kobiet

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się pracą z dziećmi i nastolatkami – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach i specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób prowadzących procesy diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu. Szkolenie zalecane jest także dla studentów psychologii i pedagogiki.

Wyniki najnowszych badań i doświadczenia kliniczne wskazują na konieczność uwzględniania w procesie diagnostycznym ASD specyfiki w ekspresji objawów wynikających z różnic płciowych. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są diagnozowane znacznie rzadziej lub znacznie później u dziewcząt/kobiet niż u chłopców/mężczyzn. Istnieje wiele czynników wpływających na te różnice. Jednym z nich jest stosowane przez dziewczęta i kobiety zjawiska tzw. maskowania (kamuflażu), czyli umiejętności ukrywania cech ASD, m.in. trudności w rozumieniu sytuacji społecznych czy przeciążenia sensorycznego. Kolejnym czynnikiem jest fakt, że dziewczęta i kobiety wykazują się większą determinacją w dążeniu do relacji społecznych czy dostosowywaniem się do norm społecznych. Uwzględnianie wiedzy wynikającej z różnic płciowych i ich wpływu na poziom i sposób manifestowania się objawów, ma znaczący wpływ w wyrównywaniu szans dziewcząt i kobiet w uzyskaniu diagnozy i objęciu ich adekwatną opieką i pomocą terapeutyczną.

FORMA:

Tematyka zostanie przedstawiona z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej. Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej z elementami dyskusji, z omówieniem przypadków przygotowanych przez prowadzącego i przedstawionych przez uczestników. Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne.

PROGRAM RAMOWY:

  • Obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Wpływ różnic płciowych na obraz kliniczny autyzmu. Fenotyp kobiecy autyzmu.
  • Zaburzenia współwystępujące i ich wpływ na obraz kliniczny u dziewcząt i kobiet z ASD.
  • Specyfika profilu sensorycznego u dziewcząt i kobiet z ASD.
  • Funkcjonowanie społeczne dziewcząt i kobiet z ASD.
  • Zjawisko kamuflażu.
  • Trudności diagnostyczne. Nowe narzędzia diagnostyczne.
  • Adolescencja a zaburzenia ze spektrum autyzmu.
  • Tożsamość i samoocena u dziewcząt i kobiet z ASD.
  • Metody terapeutyczne.
  • Funkcjonowanie szkolne – wyzwania i sposoby pracy.

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych.