Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dziewcząt i kobiet

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się pracą z dziećmi i nastolatkami – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach i specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób prowadzących procesy diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu. Szkolenie zalecane jest także dla studentów psychologii i pedagogiki.

Wyniki najnowszych badań i doświadczenia kliniczne wskazują na konieczność uwzględniania w procesie diagnostycznym ASD specyfiki w ekspresji objawów wynikających z różnic płciowych. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są diagnozowane znacznie rzadziej lub znacznie później u dziewcząt/kobiet niż u chłopców/mężczyzn. Istnieje wiele czynników wpływających na te różnice. Jednym z nich jest stosowane przez dziewczęta i kobiety zjawiska tzw. maskowania (kamuflażu), czyli umiejętności ukrywania cech ASD, m.in. trudności w rozumieniu sytuacji społecznych czy przeciążenia sensorycznego. Kolejnym czynnikiem jest fakt, że dziewczęta i kobiety wykazują się większą determinacją w dążeniu do relacji społecznych czy dostosowywaniem się do norm społecznych. Uwzględnianie wiedzy wynikającej z różnic płciowych i ich wpływu na poziom i sposób manifestowania się objawów, ma znaczący wpływ w wyrównywaniu szans dziewcząt i kobiet w uzyskaniu diagnozy i objęciu ich adekwatną opieką i pomocą terapeutyczną.

FORMA:

Tematyka zostanie przedstawiona z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej. Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej z elementami dyskusji, z omówieniem przypadków przygotowanych przez prowadzącego i przedstawionych przez uczestników. Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, praca w grupach, prezentacje multimedialne.

PROGRAM RAMOWY:

  • Obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Wpływ różnic płciowych na obraz kliniczny autyzmu. Fenotyp kobiecy autyzmu.
  • Zaburzenia współwystępujące i ich wpływ na obraz kliniczny u dziewcząt i kobiet z ASD.
  • Specyfika profilu sensorycznego u dziewcząt i kobiet z ASD.
  • Funkcjonowanie społeczne dziewcząt i kobiet z ASD.
  • Zjawisko kamuflażu.
  • Trudności diagnostyczne. Nowe narzędzia diagnostyczne.
  • Adolescencja a zaburzenia ze spektrum autyzmu.
  • Tożsamość i samoocena u dziewcząt i kobiet z ASD.
  • Metody terapeutyczne.
  • Funkcjonowanie szkolne – wyzwania i sposoby pracy.

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.