Tytuł profesora nauk medycznych nadany Pani dr n. med. Anicie Bryńskiej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Anita Bryńska

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, nadał Pani dr hab. n. med. Anicie Bryńskiej tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Pani Profesor – składamy najserdeczniejsze gratulacje. To zaszczyt, który doskonale odzwierciedla Pani wyjątkowe osiągnięcia, niezwykłą wiedzę i nieustanny wkład w rozwój medycyny w jej najtrudniejszym obszarze – w opiece dla dzieci i młodzieży. Dziękujemy za wsparcie jakim otacza Pani zespół Centrum CBT. Życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Pani Profesor Anita Bryńska jest lekarzem, specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 1) oraz certyfikowanym superwizorem-dydaktykiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 2).

Ukończyła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie. Adiunkt habilitowany w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownik naukowo-dydaktyczny, nauczyciel akademicki, superwizor w Oddziale Kliniczny Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Jest autorką publikacji poświęconych zagadnieniom terapii poznawczo-behawioralnej oraz zaburzeniom psychicznym, współautorką blisko 200 publikacji naukowych, w tym artykułów naukowych, monografii, opracowań zbiorowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń lękowych oraz innych zaburzeń emocjonalnych (nerwicowych), zaburzeń nastroju, zaburzeń tikowych i zespołu Tourette’a, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera.

Jest również Członkiem Rady Naukowe Centrum CBT, dyrektorem Szkoły Psychoterapii Centrum CBT-EDU oraz wykładowcą i superwizorem w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU.