Nowy program szkoleń dotyczący pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

Nowy program szkoleń dotyczący pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą-1

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zespołu psychoterapeutycznego oraz informacje zwrotne uzyskiwane systematycznie od uczestników prowadzonych przez nas od szkoleń stworzyliśmy nowy program szkoleniowy dotyczący pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Projekt adresowany jest do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów zajmujących się opieką nad dzieckiem i nastolatkiem w kryzysie zdrowia psychicznego. Szkolenie poświęcone jest zapoznaniu uczestników z zasadami diagnostyki, konceptualizacji, psychoedukacji, poradnictwa i technik terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i nastolatkami borykającymi się z problemami zdrowia psychicznego i ma na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności terapeutycznych, zgodnych z obowiązującymi standardami opieki zdrowotnej. Obejmuje pracę z najczęściej występującymi w populacji trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi, z wykorzystaniem metod opartych na dowodach.

Zajęcia mają profil teoretyczno-praktyczny, dają możliwość nie tylko zapoznania się, ale także ćwiczenia poszczególnych technik terapeutycznych użytecznych w codziennej pracy psychologicznej i terapeutycznej, tworzenia skutecznych planów pomocy z wykorzystaniem zasobów indywidualnych i środowiskowych, czyli rodzinnych i szkolnych. Zaletą tego projektu jest jego uniwersalność, dająca możliwość wykorzystania w różnych kontekstach zawodowych.

Program realizowany jest przez osoby praktycznie zajmujące się psychoterapią dzieci i młodzieży, których pasją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Opiekunem merytorycznym szkolenia jest dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska.

Szkolenie składa się z 6 bloków, każdy z nich trwa 20 godz.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia!