Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) dla dorosłych

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) dla dorosłych
Czujesz, że potrzebujesz pomocy?

W Centrum CBT prowadzimy profesjonalne diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oparte na najnowszych wytycznych i najlepszych standardach światowych.

Celem procesu diagnostycznego jest potwierdzenie lub wykluczenie u osoby badanej danych zaburzeń neurorozwojowych. Ze względu na specyfikę i różnorodność objawów, diagnozy ASD są złożonym, wieloetapowym procesem.

Ostateczne ustalenie diagnozy zaburzeń neurorozwojowych dokonywane jest przez wykwalifikowanych specjalistów, psychologa-diagnostę, we współpracy z lekarzem specjalistą. Dzięki kompleksowej diagnozie uwzględnione zostaną wszystkie aspekty kliniczne i diagnostyczne.

USŁUGACZAS TRWANIA
Wywiad diagnostyczny z Pacjentem90 min
Wywiad diagnostyczny ADIR-R *  za zgodą osoby badanej;90-120 min
Konsultacja psychologiczna z użyciem testów psychologicznych *do 120 min
Badanie psychologiczne wybranych obszarów funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego;90 min
Konsultacja psychologiczna z badaniem ADOS-260 min
Wizyta podsumowująca60 min
sumaOk.7 godz. spotkań bezpośrednich
rozszerzenie diagnostyki o diagnozę ADHD
Konsultacja psychologiczna z użyciem testów MOXO i DIVA 5, uzupełnienie diagnozy120 min

ETAPY PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO.

*Przy braku zgody lub braku osób, z którymi można zebrać wywiad ADI-R spotkanie diagnostyczne z Pacjentem

NASTĘPNYM KROKIEM JEST WIZYTA U LEKARZA SPECJALISTY PSYCHIATRY.

Co oferujemy?

 1. Indywidualne podejście i wsparcie specjalistów diagnostów.
 2. Diagnozę oparta na skutecznych narzędziach diagnostycznych, stanowiących światowe standardy diagnostyczne.
 3. Plany terapeutyczne oparte na dogłębnej diagnozie i analizie potrzeb.
 4. Przejrzyste i czytelne programy diagnostyczne – znasz liczbę i koszt poszczególnych spotkań.
 5. Proces diagnostyczny, zakończony przekazaniem pisemnej opinii, zawierającej podsumowanie, informacje zwrotne i plan dalszej opieki terapeutycznej.
 6. W ramach procesu diagnostycznego prowadzimy psychoedukację, czyli przekazanie informacji na temat natury zaburzenia, jego przyczyn, adekwatnego zakresu udzielonego wsparcia i dostępnych modeli leczenia terapeutycznego i farmakologicznego.

Diagnoza ASD, niezależnie od wieku osoby badanej, jest złożonym procesem, opartym na strukturze, obejmującej:

 1. Pogłębiony wywiad diagnostyczny na temat obecnego i wcześniejszego funkcjonowania.
 2. Ocenę obecności i poziomu nasilenia objawów.
 3. Ocenę codziennego funkcjonowania.
 4. Ocenę funkcjonowania poznawczego – badanie psychologiczne.
 5. Identyfikację ewentualnych współistniejących zaburzeń psychicznych.
 6. Różnicowanie z innymi, podobnymi objawowo zaburzeniami psychicznymi.

Dzięki kompleksowej diagnozie uwzględnione zostaną wszystkie aspekty kliniczne i diagnostyczne. Właściwie przeprowadzona diagnoza ASD pozwala na wdrożenie odpowiednich strategii terapeutycznych i wsparciowych skutkujących poprawą jakości życia osób dorosłych z ASD.

Diagnoza dostępna jest w placówkach: