Uczeń z ADHD w szkole

Początkowo największym wyzwaniem w pracy z uczniem z ADHD jest umiejętność rozróżniania objawów od celowych zachowań niepożądanych. Nie wszystkie objawy lub zachowania jesteśmy w stanie zredukować czy obłożyć naszą pomocą. Czasami lepszą – także dla dorosłej osoby– jest metoda akceptowania i nie zauważania objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ale także innych drobnych trudnych zachowań). Nie da […]

Uczeń z tikami w szkole

Po pierwsze zrozumieć tiki Podstawą do opracowania planu wsparcia jest poznanie objawów choroby tikowej, ustalenie, w jaki sposób uczeń i jego najbliżsi radzą sobie z tikami, jaki jest aktualny stan i w jakich sytuacjach najczęściej występują. Tiki mogą powodować trudności w funkcjonowaniu w szkole ze względu: Tiki manifestują się jako mimowolne wokalizacje (tiki głosowe, wokalne) […]

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole

Według klasyfikacji ICD-10 zespół Aspergera (ZA) wchodzi w skład całościowych zaburzeń rozwoju, które określamy jako zaburzenia neurobehawioralne. Oznacza to, że ich przyczyny są ściśle związane z ośrodkowym układem nerwowym a objawy możemy wyłącznie zaobserwować pod postacią określonych zachowań. ZA charakteryzuje się jakościowymi nieprawidłowościami we wzajemnych interakcjach społecznych, a także obecnością ograniczonych, powtarzalnych i stereotypowych zachowań. […]

Uczeń z depresją w szkole.

Depresja jest stanem, który charakteryzuje obecność przewlekle obniżonego nastroju, drażliwości, czasami wrogości do otoczenia, dodatkowo tym objawom mogą towarzyszyć nasilone objawy lęku. Pojawiają się zaburzenia pamięci i trudności w koncentracji a także uczeń wycofuje się z czynności i aktywności, którymi się interesował lub które sprawiały mu przyjemność. Depresję diagnozuje się u ok. 2% dzieci w […]