Nowe szkolenia dla nauczycieli i pedagogów w ODN!

Szkoła – bezpieczna przestrzeń dla dziecka

Od kilku lat niepokojąco nasila się agresja wśród dzieci i dorastającej młodzieży. Media coraz częściej donoszą o zachowaniach agresywnych, czy wręcz chuligańskich, które przybierając coraz bardziej bezwzględne i drastyczne formy, budzą realny niepokój. Niestety sporo z nich ma miejsce w przestrzeni szkolnej, gdzie dobitnie rzuca się w oczy niska kultura współżycia, obojętność młodych ludzi na rówieśniczy mobbing i sytuację krzywdzonych kolegów czy koleżanek. To nie są łatwe wyzwania dla nauczycieli, biorąc pod uwagę jak duże trudności wychowawcze istnieją w szkołach. Mając to na uwadze, z myślą również o młodym pokoleniu, od kilku lat prowadzimy szkolenia dla nauczycieli, w ramach których wspieramy kadrę szkolną i uczymy jak diagnozować takie problemy i jak skutecznie sobie z nimi radzić.

Nowe szkolenia w ODN

Z nowym rokiem szkolnym 2017 w ramach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT udostępniamy 5 nowych szkoleń, podczas których zwrócimy m. in. uwagę na sytuacje trudne związane z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi wśród młodzieży. Będą to praktyczne ćwiczenia zachowań w konfrontacji z emocjonalnie i fizycznie pobudzonym uczniem, niezbędna prewencja, z symulacją pierwszej pomocy włącznie. O reakcjach i zasadach postępowania mówić będziemy także podczas Przeglądu zagrożeń dla emocji i psychiki współczesnego ucznia. Zanalizujemy zachowania ryzykowne wśród młodzieży, zaburzenia nastroju lub odżywiania czy zachowania samobójcze. Chcielibyśmy także zaznajomić Państwa z problematyką zaburzeń lękowych, jak edukować takiego ucznia i jego rodziców, co omówimy podczas szkolenia: Wsparcie dziecka z objawami lękowymi. Tematem kolejnego warsztatu będzie motywacja nastolatków i dorosłych do zmiany zachowań. Czym jest motywacja i jakie są skuteczne metody prowadzenia takiej rozmowy, aby zapobiegać problemom emocjonalnym i psychicznym w szkole i w rezultacie – stworzyć w niej bezpieczną przestrzeń?

Przypominamy, że szkolenia są dedykowane dla grup i realizujemy je na terenie całej Polski. Zamówienia można składać z poziomu strony każdego szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!