Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą

Szanowni Państwo

W związku z trwającymi w Ministerstwie Zdrowia (MZ) pracami nad reformą, której celem jest stworzenie kompleksowego systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), został ogłoszony konkurs dotyczący szkolenia kadr specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Uniwersyteckie Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM) w partnerstwie z Centrum CBT EDU

Szkolenia dofinansowane dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą

Uniwersyteckie Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM) w partnerstwie z Centrum CBT EDU zostało beneficjentem projektu POWER, dotyczącego szkolenia kadr specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, jak również prowadzenia innych kursów i szkoleń z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Pozyskane fundusze są przeznaczone na dofinansowanie kształcenia osób, które chciałby uzyskać kwalifikacje w zakresie:

  1. psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (ilość miejsc: 12, termin: 01.03.2020-28.02.2024, szkolenie specjalizacyjne realizowane przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – rekrutacja przez system SMK trwa do 15.01.2020)
  2. psychoterapii dzieci i młodzieży (ilość miejsc: 24, termin: 24.02.2020-31.01.2024, szkolenie specjalizacyjne realizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie)
  3. terapii środowiskowej dzieci i młodzieży (ilość miejsc: 24 – edycja 1, termin: 23.01.2020-21.01.2022, ilość miejsc: 24 – edycja 2, termin: 21.01.2021-20.01.2023, obie edycje szkolenia realizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie – rekrutacja trwa do 20.01.2020)
  4. lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (ilość miejsc: 20, termin: 30.01.2020-17.09.2020, szkolenie realizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie – rekrutacja trwa do 20.01.2020)

Więcej informacji nt. szkoleń znajdą Państwo na ich liście w prawej części strony.

W ramach programu POWER osoby uczestniczące w szkoleniach uzyskają finansowanie całkowitych lub części kosztów uczestnictwa, w tym kosztów noclegów oraz wyżywienia.

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu są osoby zatrudnione (na podstawie umowy o pracę – każdy wymiar etatu – oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem umowy o wolontariat) w publicznym systemie:

  • opieki zdrowotnej,
  • oświaty,
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • w jednostkach pomocy społecznej.

Udział w projekcie POWER

Warunkiem udziału w projekcie POWER jest pisemne zobowiązanie uczestnika projektu, że po ukończeniu szkolenia pozostanie zatrudniony w wymiarze co najmniej 1⁄2 etatu lub na kontrakcie w wymiarze godzinowym równoważnym 1⁄2 etatu w publicznym systemie ochrony zdrowia lub w jednostkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w jednostkach pomocy społecznej przez 1 rok liczony od dnia zakończenia szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi poszczególnych kursów. 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel: 22 428 44 26