Bezpłatne porady dla dzieci i młodzieży w Centrum CBT

Przy Centrum CBT powstał  Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży  I poziomu referencyjnego. Ośrodek świadczy swoje usługi w ramach NFZ.

Od początku tego roku w Polsce rozwijany jest nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest specjalistyczne wsparcie  młodych pacjentów w ich najbliższym środowisku, aby móc rozpocząć działania już na samym początku pojawienia się problemów. Nowy model przewiduje podział  ośrodków udzielających pomocy  na trzy poziomy referencyjności.

I poziom referencyjności stanowią środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne.  Takim właśnie miejscem jest  ośrodek  przy Centrum CBT w Warszawie. Naszym założeniem i misją jest być bliżej pacjenta, który wymaga wsparcia, kontaktu z nim na poziomie szkoły jak i środowiska domowego.

Koncepcja psychologicznej opieki środowiskowej od lat rozwijana jest na zachodzie Europy i opiera się na potrzebie otoczenia pacjenta opieką w najważniejszych dla niego obszarach funkcjonowania (szkoły i domu).

Dwa kolejne poziomy referencyjności to ośrodki, które świadczą specjalistyczną pomoc z zakresu psychiatrii dziecięcej (porady lekarzy psychiatrów, psychiatryczne leczenie ambulatoryjne i szpitalne).

Porady dla dzieci i młodzieży w Centrum CBT – jak działa ośrodek?

Porady mogą być realizowane telefonicznie i/lub online. Ośrodek udziela świadczeń od poniedziałku do soboty (włącznie) w trzech lokalizacjach:

 • Mokotów
 • Ursynów
 • Legionowo

Na wizytę należy umówić się telefonicznie pod numerem:

tel.: 507 130 919 lub 22 853 20 50

Zgłoszenie do ośrodka nie wymaga skierowania!

Porady dla dzieci i młodzieży w Centrum CBT – kto znajdzie tu pomoc?

W naszym ośrodku znajdą bezpłatną pomoc dzieci poniżej 7 r.ż. oraz dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.  O pomoc mogą ubiegać się dzieci i młodzież borykający się  z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, które nie wymagają opieki psychiatry dzieci i młodzieży.

Opieka psychologiczna – co o oferuje ośrodek przy Centrum CBT w Warwszawie?

Nasz ośrodek oferuje szereg działań indywidualnie dopasowanych do potrzeb pacjenta. Udzielamy porad:

 • psychologiczno-diagnostycznych, których celem jest diagnostyka (problemu, osobowości, procesów poznawczych, dyspozycji psychicznych), obejmująca badanie, z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy (w tym w uzasadnionych przypadkach diagnozy psychologicznej) i planu terapeutycznego.
 • psychologicznych stanowiących element wdrożonego planu leczenia, obejmująca pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne

Ponadto oferujemy:

 • sesje psychoterapii indywidualnej – sesja z jednym pacjentem, stanowiąca element planu leczenia, prowadzona według określonej metody przez psychoterapeutę (lub osobę w trakcie szkolenia)
 • sesje psychoterapii rodzinnej – sesja z rodziną pacjenta (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).
 • sesje psychoterapii grupowej – sesja z grupą 6-12 pacjentów (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).
 • sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołeczne dla dwóch lub więcej osób, kierowane do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta, przeprowadzane przez terapeutę.

Psycholog dla dzieci i młodzieży – wizyty domowe – nowość!

Nowością modelu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej są wizyty domowe, które w ramach naszego ośrodka obejmą:

 • porady diagnostyczne,
 • porady terapeutyczne,
 • porady psychologiczne.

Wszystkie porady będą udzielane w miejscu przebywania pacjenta przez terapeutów z doświadczeniem w pracy środowiskowej.

Centrum CBT w Warszawie – nasza kadra

Nasza kadra to wykwalifikowani i doświadczeni w pracy z dziećmi i młodzieżą psychologowie, psychoterapeuci od lat związani z Centrum CBT. W naszym zespole pracują również terapeuci środowiskowi, którzy wspierają pacjentów i ich rodziny w ich środowisku (domowym, szkolnym). Nasza kadra czerpie wiedzę w czasie specjalistycznych szkoleń w Polsce i zagranicą.

Zapraszamy do kontaktu i umówienia wizyty!

tel.: 507 130 919 lub 22 853 20 50