Poradnia dla dzieci i młodzieży

poradnia-dla-dzieci-i-mlodziezyPoradnia NZOZ Centrum CBT dla Dzieci i Młodzieży jest niepubliczną przychodnią specjalistyczną o profilu psychiatryczno-psychologicznym pracującym w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ośrodek działa od 2002 roku.

Tworzy go zespół lekarzy psychiatrów, psychologów i pedagogów, którzy w większości są kwalifikowanymi psychoterapeutami z certyfikatami Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Wszyscy nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą.

Konsultacje odbywają się w poradni przygotowanej tak, aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo. Wizyty odbywają się z zachowaniem pełnej intymności. Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 21. Wizyty umawiane są telefonicznie na konkretny, wygodny dla pacjenta, termin. Istnieje możliwość prowadzenia terapii w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Oferujemy:

 • diagnozę i leczenie (farmakologiczne) zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w całym spektrum zaburzeń wieku rozwojowego, we wszystkich grupach wiekowych;
 • diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną;
 • terapię pedagogiczną (reedukacja);
 • terapię zaburzeń integracji sensorycznej (terapia SI);
 • konsultacje i porady w zakresie genetyki klinicznej;
 • konsultacje, porady i wsparcie psychologiczne dla rodziców;
 • psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży prowadzoną w nurcie poznawczo-behawioralnym;
 • psychoterapię grupową dzieci i młodzieży (treningi umiejętności społecznych, zastępowania agresji, radzenia sobie ze stresem);
 • terapię rodzinną;
 • mediacje rodzinne;
 • warsztaty rodzicielskie (m.in. dla rodziców dzieci z ADHD).

Obszarem naszego szczególnego zainteresowania jest pomoc dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i ich rodzinom. Diagnozujemy, leczymy i wspieramy psychologicznie dzieci i młodzież z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami tikowymi i nastroju, cierpiących z powodu anoreksji i bulimii, a także z powodu autyzmu i zespołu Aspergera. Nasi specjaliści prowadzą terapię nastolatków borykających się z zaburzeniami lękowymi i emocjonalnymi oraz problemami w uczeniu się.