Poradnia dla dzieci i młodzieży

Poradnia NZOZ Centrum CBT dla Dzieci i Młodzieży jest niepubliczną przychodnią specjalistyczną o profilu psychiatryczno-psychologicznym pracującym w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Tworzy go zespół lekarzy psychiatrów, psychologów i pedagogów, którzy w większości są kwalifikowanymi psychoterapeutami z certyfikatami Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Wszyscy nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą.

Konsultacje odbywają się w poradni przygotowanej tak, aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo. Wizyty odbywają się z zachowaniem pełnej intymności.

Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 21. Wizyty umawiane są telefonicznie na konkretny, wygodny dla pacjenta, termin. Istnieje możliwość prowadzenia terapii w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Sprawdź nasze lokalizacje

Oferujemy:

 • diagnozę i leczenie (farmakologiczne) zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w całym spektrum zaburzeń wieku rozwojowego, we wszystkich grupach wiekowych;
 • diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną;
 • terapię pedagogiczną (reedukacja);
 • terapię zaburzeń integracji sensorycznej (terapia SI);
 • konsultacje i porady w zakresie genetyki klinicznej;
 • konsultacje, porady i wsparcie psychologiczne dla rodziców;
 • psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży prowadzoną w nurcie poznawczo-behawioralnym;
 • psychoterapię grupową dzieci i młodzieży (treningi umiejętności społecznych, zastępowania agresji, radzenia sobie ze stresem);
 • terapię rodzinną;
 • mediacje rodzinne;
 • warsztaty rodzicielskie:
  Trening umiejętności społecznych
  Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD
  Warsztaty umiejętności rodzicielskich

Obszarem naszego szczególnego zainteresowania jest pomoc dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i ich rodzinom. Diagnozujemy, leczymy i wspieramy psychologicznie dzieci i młodzież z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami tikowymi i nastroju, cierpiących z powodu anoreksji i bulimii, a także z powodu autyzmu i zespołu Aspergera. Nasi specjaliści prowadzą terapię nastolatków borykających się z zaburzeniami lękowymi i emocjonalnymi oraz problemami w uczeniu się.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Cennik

 • Rodzaj wizyty
  Cena
 • Wizyty diagnostyczne
 • 45-minutowa diagnostyczna wizyta genetyczna
  200 zł
 • 90-minutowa wizyta psychiatryczna rozpoczynająca diagnozę
  (przed rozpoczęciem farmakoterapii i/lub psychoterapii)***
  od 350 zł do 400 zł
 • 90-minutowa wizyta psychologiczna rozpoczynająca diagnozę
  (przed rozpoczęciem psychoterapii)***
  od 220 zł do 280 zł
 • Rozpoczęcie diagnozy:
  90-minutowa diagnostyczna wizyta psychologiczna lub neuropsychologiczna (wykonanie testów + sporządzenie na ich podstawie opinii psychologicznej lub neuropsychologicznej)*
  od 280 zł do 480 zł
 • wizyta psychiatryczna/psychologiczna poza siedzibą poradni (w domu, szkole)/ 90min.
  (przed rozpoczęciem farmakoterapii i/lub psychoterapii)
  poniedziałek - piątek 400 zł
  sobota - niedziela 500 zł
 • Wizyty terapeutyczne
 • 25-minutowa wizyta lekarska
  od 230 zł do 300 zł
 • 50-minutowa wizyta lekarska
  od 300 zł do 400 zł
 • 50-minutowa wizyta terapeutyczna
  (psychoterapia)
  od 180 zł do 230 zł
 • 90-minutowa sesja terapii rodzinnej
  od 250 zł do 280 zł
 • Inne
 • Przedłużenie leczenia (wystawienie recepty)
  50 zł (**)
 • Wystawienie opinii lekarskiej
  200 zł(**)
 • Wystawienie opinii psychologicznej (innej niż w oparciu o wykonane testy psychologiczne lub neuropsychologiczne)
  od 70 zł do 150 zł(**)
Każda wizyta online powinna zostać opłacona przelewem nie później niż dzień przed wizytą. Konieczne jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: poradnia_wolodyjowskiego@cbt.pl (w tytule: imię, nazwisko pacjenta oraz data wizyty)!

* – w szczególnych przypadkach w celu pogłębienia diagnozy może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań na kolejnych, dodatkowo płatnych wizytach,
** – doliczamy 10 zł za wysyłkę,
*** – wydanie opinii na piśmie według cennika.

Cennik warsztatów/treningów

 • Rodzaj warsztatu/treningu
  Cena
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.
  Cena obejmuje:
  - konsultacja do grupy/50min.
  - 12 spotkań dla dzieci/70 min.
  - indywidualne spotkanie rodzica z trenerem grupy po zakończonym treningu/30min. ***
  1300 zł
 • Zajęcia dla rodziców i opiekunów
 • Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
  1200 zł
*** – wydanie opinii na piśmie według cennika.
close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".