Centrum CBT dumne z nowych dr n. med. i n. o zdr. Niny Szalas i Łukasza Konowałek

Centrum CBT dumne z nowych dr n. med. i n. o zdr. Niny Szalas i Łukasza Konowałek-1

Z ogromną radością pragniemy podzielić się wyjątkową informacją – Nina Szalas, ceniona psycholog, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, właśnie uzyskała stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie (ACE-Adverse Childhood Experiences) wśród dzieci i młodzieży hospitalizowanych w oddziale psychiatrycznym – ocena związków z występowaniem zaburzeń psychicznych, podejmowaniem prób samobójczych i dokonywaniem samookaleczeń”.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy towarzyszyć Jej w tym doniosłym momencie. Podziwiamy osiągnięcia Niny oraz jej kompetencje, zaangażowanie i pasję, przyczyniające się do rozwoju psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży. Nina Szalas aktualnie sprawuje funkcję starszego asystenta i superwizora w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu psychologii, psychoterapii i psychiatrii dzieci i młodzieży. Jej aktywność w Centrum CBT, gdzie pełni rolę Kierownika ds. dydaktyki w Szkole Psychoterapii stanowi istotny wkład w rozwój naszej organizacji. Wyjątkowo cenne jest dla nas Jej zaangażowanie w roli wykładowcy i superwizora, również w szkoleniu specjalizacyjnym oraz szkoleniu z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

Bardzo serdecznie gratulujemy Ninie z okazji uzyskania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. To zaszczyt mieć tak utalentowaną i wyjątkową osobę w naszym gronie. Życzymy dalszych sukcesów, inspirujących projektów naukowych oraz satysfakcji z każdego kolejnego osiągnięcia. Dziękujemy za Twój wkład w rozwój Centrum CBT i wzmacnianie naszej misji. Gratulacje!

Szanowni Państwo, dumą dodatkowo napawa nas fakt, że również wykładowca Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU, Łukasz Konowałek uzyskał stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zmiany w samoocenie problemów i zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych polskich nastolatków w XXI w.”. Łukasz jest psychologiem, w szczególności specjalizującym się w diagnozie neuropsychologicznej dzieci i dorosłych oraz psychoterapeutą wykształconym w nurcie psychodynamicznym. Dr Konowałek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie aktualnie pełni funkcję starszego asystenta, autorem wielu artykułów, publikowanych w cenionych pismach naukowych. Szczególnym obszarem jego zainteresowań klinicznych są zagadnienia odnoszące się do funkcji wykonawczych, teorii więzi, diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej.

Niezmiernie cieszymy się, że możemy podzielić się tą radosną wiadomością. Bardzo serdecznie gratulujemy Łukaszowi zakończenia sukcesem przewodu doktorskiego i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji wynikającej z kolejnych działań i projektów!

Jesteśmy szczęśliwi, że pracownicy Centrum CBT oraz CBT EDU niezmiennie dążą do doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji. Wierzymy, że taka postawa przyczynia się do stałego podnoszenia jakości prowadzonego przez nas nauczania oraz opieki nad pacjentami.