Warsztaty rodzicielskie

Warsztaty rodzicielskie-1

Centrum CBT zaprasza rodziców oraz opiekunów dzieci i adolescentów z rozpoznaniem ADHD do udziału w warsztatach, które stanowią uznaną formę terapeutyczną, mającą na celu poprawę funkcjonowania dziecka i lepsze radzenie sobie z trudnymi zachowaniami wynikającymi z objawów ADHD przez modyfikację stosowanych metod wychowawczych. Cele te realizowane są dzięki wzmacnianiu rodzicielskich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz rozszerzaniu kompetencji wychowawczych. Warsztaty wykorzystują aktywne formy pracy, służące zwiększeniu ilości zachowań adaptacyjnych dziecka w codziennych sytuacjach, domowych i szkolnych. 

Program warsztatów rodzicielskich realizowany w Centrum CBT obejmuje cykl 12 spotkań, odbywających się 1 x w tygodniu i trwających po 1,5 h. Zapraszamy już od pierwszego poniedziałku marca! 

Zapraszamy do kontaktu, tel: 22 853 20 50

https://cbt.pl/poradnie/oferta/warsztat-dla-rodzicow-i-opiekunow-dzieci-z-adhd/