Kalendarz szkoleń w Centrum CBT – jesień 2019

Kursy i szkolenia w Centrum CBT – październik-grudzień 2019

Drodzy Państwo, mamy już potwierdzone terminy na kursy i szkolenia w sezonie jesień-zima 2019, w którym dominuje tematyka poświęcona terapii poznawczo-behawioralnej dzieci. Szczególną uwagę zwracamy Państwu na NOWE szkolenie, jakie pojawia się w tym sezonie w ofercie – Terapia samouszkodzeń u młodzieży.

Z bogatej oferty naszych szkoleń mogą skorzystać psychoterapeuci (również innych modalności niż CBT), psycholodzy i psychiatrzy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doskonalić swój zawodowy warsztat. Ponadto, organizowane przez nas kursy i szkolenia to doskonałe uzupełnienie wiedzy dla osób zatrudnionych w oświacie – nauczyciele, pedagodzy szkolni i pracownicy PPP, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą, mogą dzięki temu poznać skuteczne metody prowadzenia interwencji w określonych przypadkach.

Kursy i szkolenia – październik 2019 – nowe szkolenie!

W październiku zapraszamy terapeutów na 20-godzinny warsztat, który po raz pierwszy wchodzi do naszej oferty – Terapia samouszkodzeń u młodzieży. W trakcie szkolenia omówimy jak postępować w sytuacji ujawnienia zachowań samouszkadzających, zaprezentujemy techniki stosowane w terapii samouszkodzeń u nastolatków oraz przedstawimy sposób, w jaki terapeuta powinien o siebie dbać w trakcie pracy z takim pacjentem. Warsztat rekomendujemy osobom już zajmującym się samouszkodzeniami, a które chcą pogłębić swoją edukację i nabyć umiejętności pracy także z rodzicami pacjenta.

Kursy i szkolenia – listopad 2019

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży zainauguruje listopad – już teraz trwa nabór otwarty na 37 edycję kursu, dlatego zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń.  Szkolenia te cieszą się ogromną popularnością, głównie z uwagi na dodatkową problematykę, jaka wynika z niepełnoletności młodych pacjentów, tworząc potrzebę włączenia w proces terapii i diagnozy rodziców/opiekunów oraz nauczycieli.

Kolejne szkolenie poświęcimy problematyce suicydalnej. 10-godzinny warsztat Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży rekomendujemy przede wszystkim terapeutom, psychologom szkolnym i pedagogom.

Podstawy neuroanatomii, rozwój mózgu dziecka i przejawy w patologii mózgowia, a ponadto znaczenie i funkcje diagnozy neuropsychologicznej oraz metody oceny omówimy podczas 13 edycji kursu Neuropsychologia Kliniczna Dziecka. Szkolenie przewiduje 3 zjazdy, które zakończymy w styczniu 2020 r.

Techniki poznawcze i terapia behawioralna będą tematem naszego kolejnego szkolenia, jakie odbędzie się na przełomie listopada i grudnia br. – Techniki w terapii poznawczo-behawioralnej. Psycholodzy, psychoterapeuci oraz studenci ostatniego roku studiów psychologicznych będą mogli pogłębić zarówno wiedzę, jak i praktykę w zastosowaniu technik TPB w odniesieniu m.in. do ustalonego planu leczenia czy interwencji poznawczo-behawioralnych.

Kursy i szkolenia – grudzień 2019

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni oraz pracownicy PPP w grudniu mogą skorzystać z 10-godzinnego warsztatu Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne, jaki standardowo organizujemy w ramach psychoedukcji, wzrostu świadomości nt. samego zjawiska, metod postępowania i pracy z samouszkadzaniem u dzieci i młodzieży oraz niezbędnej profilaktyki.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń, które są już do pobrania na stronach wybranych szkoleń. Więcej informacji na ich temat udzieli Państwu Ewa Czajka – w przypadku pytań prosimy o kontakt:  e.czajka@cbt.pl lub tel.22 428 44 26

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia aktualności na naszym profilu Facebook