Szkoła Mistrzów – szkolenia w maju!

Inaugurujemy nabór na nasze majowe szkolenia, które w całości poświęcimy dzieciom i młodzieży. Wiosenny cykl „Szkoły Mistrzów” rozpoczną warsztaty dotyczące problematyki samouszkodzeń, czynników ryzyka i metod leczenia. Przy tej okazji skupimy się również na działaniach profilaktycznych realizowanych przez szkoły. Kolejnym wydarzeniem, będą zajęcia dedykowane m. in. psychospołecznym i klinicznym czynnikom ryzyka zachowań samobójczych, ich ocenie i pracy terapeutycznej. Obydwa szkolenia poprowadzi mgr Małgorzata Łuba. Cykl zamkniemy 27 maja – 10 godzinnymi zajęciami, których tematyka obejmie dziecko z Zespołem Aspergera.

Szkolenia skierowane są do psychologów, terapeutów, lekarzy i nauczycieli oraz tych, którzy są zainteresowani podejmowaną tematyką i pragną doskonalić swój warsztat.

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania odpowiednio na stronach szkoleń.

Zapraszamy!