Diagnoza i terapia dziecka z zespołem Aspergera

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

 • terapeutów,
 • psychologów,
 • lekarzy,
 • pedagogów,
 • pracowników poradni.

FORMA:

on-line, zajęcia odbędą się poprzez aplikację Zoom.
Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych

TERMIN:

17 czerwca 2023 r. (godz. 09:00 – 18:00)

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Obraz kliniczny zespołu Aspergera;
 • Postępowanie diagnostyczne. Kryteria diagnostyczne (ICD-10, ICD-11, DSM-5);
 • Diagnoza różnicowa;
 • Funkcjonowanie poznawcze w ASD. Wpływ na funkcjonowanie społeczne, szkolne i naukę;
 • Dojrzewanie a zespół Aspergera;
 • Praca terapeutyczna z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • Zachowania trudne. Analiza funkcjonalna – podstawowe pojęcia.

PROWADZĄCY:

mgr Katarzyna Szamburska – Lewandowska

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.