Depresja

Skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu depresji

W dzisiejszym społeczeństwie coraz większą uwagę poświęca się zagadnieniom związanym ze zdrowiem psychicznym i skutecznymi metodami jego leczenia. W tym kontekście, psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) stanowi jedną z najbardziej znaczących i skutecznych form interwencji terapeutycznych. Jej rosnące zainteresowanie wynika z opartej na naukowych podstawach teoretycznych i udowodnionej empirycznie skuteczności w leczeniu różnorodnych zaburzeń psychicznych, w tym […]

Polecane szkolenia

Cena szkolenia:

980,00 

Termin:

23-24 listopada 2024

Czas trwania:

Czas: 18h dydaktycznych
Sobota: 9.00-16.00
Niedziela: 09.00-16.00

Miejsce / forma:

online, Zoom

Cena szkolenia:

250,00 

Termin:

Czas trwania:

4 godziny dydaktyczne,
18:00-21:00

Miejsce / forma:

on-line

Cena szkolenia:

980,00 

Termin:

28-29 września 2024

Czas trwania:

Czas: 18h dydaktycznych
Sobota: 9.00-16.00
Niedziela: 09.00-16.00

Miejsce / forma:

online, Zoom