Terapie trzeciej fali CBT

terapie trzeciej fali cbt

Akceptacja i zaangażowanie w terapii: osiąganie życia zgodnego z wartościami

Terapia akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) to jeden z  nurtów terapii „Trzeciej Fali”. To nowe podejście, wyrastające z tradycji poznawczo-behawioralnej, które kładzie nacisk na akceptację trudności życiowych i zaangażowanie w życie zgodne z własnymi wartościami. Oto główne założenia oraz formy pracy w ramach terapii ACT:

Czym są trzy fale terapii CBT? Odkryj ewolucję i zaawansowanie terapii poznawczo-behawioralnej!

Pojęcie „trzech fal” w terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) odnosi się do trzech głównych tendencji, które kształtowały rozwój tego nurtu terapeutycznego. Zaczynając od behawioryzmu, poprzez poznawczo-behawioralną, aż po terapie „Trzeciej Fali”, CBT ewoluowała, dodając nowe elementy, wartości i podejścia.

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT): klucz do regulacji emocji i poprawy relacji

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) to jeden z nurtów terapii „Trzeciej Fali”. To nowe podejście, wyrastające z tradycji poznawczo-behawioralnej, które skupia się na nauce umiejętności regulacji emocji oraz identyfikacji i modyfikacji nieadaptacyjnych wzorców zachowania. Jest to szczególnie skuteczna metoda dla osób borykających się z problemami w regulacji emocji oraz trudnościami

Terapia Schematów: klucz do zrozumienia i przeobrażenia

Terapia schematów to głęboko zakorzenione podejście psychoterapeutyczne, które koncentruje się na doświadczeniach wczesnodziecięcych i ich wpływie na nasze schematy – podstawowe przekonania o sobie, świecie i innych ludziach i sposoby radzenia sobie z nimi. Poniżej przedstawiamy główne założenia terapii schematów oraz formy pracy, które pomagają w zrozumieniu i transformacji tych fundamentalnych wzorców.