Psychoterapia dzieci i młodzieży

Wsparcie terapeutyczne w zaburzeniach przywiązania u dzieci i młodzieży

Teoria przywiązania stworzona została przez brytyjskiego psychoanalityka John’a Bowlby’ego (2008). Starał się on zrozumieć człowieka przez pryzmat jego dziecięcych doświadczeń z bliskimi. Mianem więzi określił relację dziecka z pierwotnym opiekunem, mającą biologicznie zakorzenione podłoże.

Polecane szkolenia

Cena szkolenia:

1350,00 

Termin:

28-29 września 2024 r.
godz. 09:00 – 18:00

Czas trwania:

20 godzin dydaktycznych (2 dni)

Miejsce / forma:

Centrum CBT EDU
ul. Wołodyjowskiego 74A
Warszawa