Wyzwania transdiagnostyczne

Witajcie w naszej bazie wiedzy poświęconej zaburzeniom obrazu ciała! Od starożytności po współczesność ideał piękna i postrzeganie własnego ciała ulegały znaczącym zmianom. Dzieła sztuki, od malarstwa po rzeźbę, odzwierciedlają te ewolucje, ukazując zarówno kreacje artystów, jak i społeczne wzorce piękna danego czasu.

Obraz własnego ciała jest złożonym zjawiskiem, zależnym od czynników środowiskowych, interpersonalnych i historycznych. Postrzeganie własnego ciała to proces poznawczy, w którym łączą się samopoznanie i interakcje z innymi. Składa się on z trzech głównych aspektów: wyglądu zewnętrznego, sprawności fizycznej i zdrowia, które są ściśle powiązane z atrakcyjnością i postrzeganymi cechami osobowości.

Presja na posiadanie idealnego ciała jest szczególnie silna w dzisiejszym społeczeństwie, częściowo wynikająca z przekazów medialnych promujących określone standardy piękna. Codziennie bombardowani jesteśmy tysiącami przekazów reklamowych, które sugerują, że posiadanie idealnego ciała jest kluczem do szczęścia, sukcesu i spełnienia.

Manipulacja i naśladownictwo są powszechne w społeczeństwie masowym, gdzie osoby wpływowe kreują trendy i wzorce zachowań. Rozwój mediów społecznościowych i marketingu jeszcze bardziej pogłębił to zjawisko, sprawiając, że kultura popularna stała się głównym punktem odniesienia dla społecznych norm i oczekiwań.

W naszej bazie wiedzy zgłębiamy różnorodne aspekty zaburzeń obrazu ciała, badając ich wpływ na psychikę jednostki oraz strategie radzenia sobie z nimi. Zapraszamy do odkrywania wiedzy i wsparcia, które mogą pomóc zrozumieć i przezwyciężyć wyzwania związane z obrazem własnego ciała.

Perfekcjonizm – przegląd piśmiennictwa, opis wybranych technik terapii poznawczej i behawioralnej (CBT)

Perfekcjonizm to postawa człowieka, która stawia dokładność wykonywanych czynności na najwyższym miejscu. Nadmierny perfekcjonizm jest w psychologii czasem nazywany dewiacją, która praktycznie uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Perfekcjonista to osoba perfekcyjna, chcąca osiągnąć perfekcję, niekwestionowaną doskonałość w jakiejś dziedzinie. Perfekcjonizm jest cechą osobowości charakteryzującą się wysokimi osobistymi standardami rozwiniętymi przez surową samokrytykę.

Zaburzenia obrazu ciała

Obraz idealnego ciała zmieniał się przez wieki. Zmiany te możemy obserwować przede wszystkim w działach sztuki, począwszy od starożytności do współczesności. Rzadko obrazy, rzeźby i inne dzieła sztuki obrazowały rzeczywistość. Z reguły raczej odnosiły się do ideału będącego albo kreacją autora albo powszechnie obowiązującego społecznego wzorca piękna danych czasów. Współczesna psychologia uważa „Pojęcie ja” za jedno z podstawowych pojęć (Kofta, Doliński, 2000: 575). Jest to ogólna struktura zbudowana za schematów, wyobrażeń na temat samego siebie.

Polecane szkolenia