W kręgu lęku

Poziom lęku a obraz siebie u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia – implikacje dla terapii poznawczo – behawioralnej

Choroby układu krążenia dotykają bardzo wiele osób, są najczęstszą przyczyną zgonów i jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji w Polsce (Matyaszczyk, Hoffman, Bryl, 2011). Związek lęku z tym rodzajem chorób jest dwukierunkowy – z jednej strony jest istotnym czynnikiem w etiologii, obok innych zmiennych psychologicznych, społecznych i biologicznych, z drugiej – reakcją na samą chorobę. Poniżej przedstawię krótko dowody na istnienie tego związku.

Zastosowania wirtualnej rzeczywistości w poznawczo-behawioralnej terapii wybranych zaburzeń lękowych – przegląd literatury

Wirtualna rzeczywistość (VR) staje się coraz bardziej popularnym narzędziem zarówno w branży rozrywkowej jak i naukowej. W psychologii znajduje zastosowanie w dystrakcji od bodźców bólowych, jako narzędzie diagnostyczne w obszarze funkcji poznawczych czy wspomagająco w terapii uzależnień. W tym artykule dokonano przeglądu literatury pod kątem możliwości zastosowania wirtualnej rzeczywistości w poznawczo-behawioralnej terapii zaburzeń lękowych. Wyniki zaprezentowanych badań pokazują zbliżoną skuteczność terapii z wykorzystaniem VR do klasycznych oddziaływań teraputycznych. Wnioski z badań sugerują także większą praktyczność przeprowadzania ekspozycji z wykorzystaniem wirtualnego świata niż ekspozycji in vivo.