Witamy na stronie e-sklep CBT!

Ruszył nasz internetowy E-SKLEP, który zapewnia kompleksowy dostęp do naszej oferty  wydawniczej. Obok pracy terapeutycznej i szkoleniowej, Centrum CBT od lat realizuje także działalność naukowo-edukacyjną poprzez różne publikacje wydawnicze.

Dotychczas nie wszystkie z nich były łatwo dostępne. E-SKLEP CBT teraz to zmienia, otwierając się na potrzeby szerokiego grona osób zainteresowanych psychologią, psychoterapią w nurcie poznawczo-behawioralnym. Asortyment sklepu stanowić będą stałe pozycje wydawnicze z naszej dotychczasowej oferty, takie jak czasopismo Terapia Poznawczo-Behawioralna, podręcznik i materiały terapeutyczne TIKI oraz książki.

Współpraca z wydawnictwami

Rozpoczęliśmy ściślejszą współpracę z Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym, Wydawnictwem Fraszka Edukacyjna oraz Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby zapewnić dobrą propozycję książek zarówno dla profesjonalistów (lekarzy, psychologów, psychoterapeutów), jak też rodziców, pedagogów i wszystkich, których pasjonuje ta tematyka.

Publikacje rekomendujemy z uwagi na to, że wiele z nich powstało przy współudziale naszej kadry związanej z działalnością poradni Centrum CBT i szkoły Centrum CBT EDU, by wymienić nazwiska prof. dr hab. med. Tomasza Wolańczykadr hab. n. med. Anity Bryńskiej.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na dodatkowe funkcjonalności jakie daje E-SKLEP, a których wcześniej nie było, mianowicie możliwość pobrania fragmentów książek w różnych formatach czy spisów treści. Zapraszamy do korzystania!

Czasopismo Terapia Poznawczo-Behawioralna

Czasopismo TPB to autorski projekt Centrum CBT wydawany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Czasopismo TPB skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych psychoterapią w nurcie poznawczo-behawioralnym. Każdy numer poświęcony jest osobnemu problemowi klinicznemu. Zawiera zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i opisy konceptualizacji przypadków i przeprowadzonych terapii, opatrzone komentarzem superwizorów.

Tiki – Podręcznik dla terapeutów i Zeszyt ćwiczeń dla dzieci

Jako pierwsi na polskim rynku opublikowaliśmy gotowe protokoły pracy z pacjentem z chorobą tikową w ramach dwóch pozycji książkowych: „Podręcznik dla terapeutów” i „Zeszyt ćwiczeń dla pacjenta” autorstwa C. Verdellen, S. Kriens i I. van Costrum. Obydwie pozycje przygotowaliśmy na 9. Europejską Konferencję nt. Zespołu Tourete`a i Zaburzeń Tikowych, jaka miała miejsce w listopadzie 2016 roku w Warszawie.

W sprawach zamówień prosimy o kontakt:
Jacek Gołędowski
mail: j.goledowski@cbt.pl
tel.: 694 466 633