Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów różnych nurtów, psychologów, socjoterapeutów, lekarzy, osób kształcących się w psychoterapii (wszystkich nurtów) oraz specjalistów zdrowia psychicznego zainteresowanych diagnozą i terapią bezsenności.

Cele szkolenia

  1. Dowiesz się czym jest sen, jakie mechanizmy fizjologiczne nim sterują, oraz co to znaczy, że dbanie o dobry sen zaczyna się zaraz po przebudzeniu.
  2. Poznasz różne modele bezsenności i nauczysz się je stosować w pracy z klientem/pacjentem.
  3. Nauczysz się jak prowadzić psychoterapię bezsenności – na czym polega skuteczne korzystanie z dzienniczka snu, jak pracować nad niefunkcjonalnymi przekonaniami klienta o śnie oraz jak wygląda porządna higiena snu.

Ramowy program szkolenia

  1. Sen: fizjologia, funkcje, mechanizmy regulacji.
  2. Bezsenność: przyczyny, rodzaje, współwystępowanie, diagnoza, kwalifikacja do psychoterapii
  3. Psychoterapia bezsenności: protokół, psychoedukacja, techniki behawioralne, techniki poznawcze, narzędzia.

Metody pracy

wykład, dyskusja moderowana, studium przypadku, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne i w parach, praca z narzędziami.

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).

Na dwa dni przed szkoleniem, do osób, które opłaciły udział w szkoleniu przesyłamy link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne. 

Prowadzący:

Magister psychologii oraz magister socjologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1500).

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem) i Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz 4 –letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie, którą ukończyła z wyróżnieniem. Doświadczenie zdobywała jako psychoterapeutka w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz jako założycielka i psychoterapeutka Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk.

Obszarem jej zainteresowań są zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne, zaburzenia somatyzacyjne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) u dorosłych, zaburzenia osobowości, zaburzenia snu, zagadnienia adaptacji międzykulturowej u pacjentów na emigracji, terapia CBT 3 fali: Terapia Schematu, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT).

W swoim dorobku posiada liczne publikacje i wystąpienia medialne w roli ekspertki w obszarze psychoedukacji na temat zaburzeń psychicznych ( m. in. TVN, TVP, Polskie Radio, Radio Nowy Świat, Onet, Newsweek, Vogue).

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.