Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi

CZAS TRWANIA:

10 godzin dydaktycznych (godz. 09:00 – 17:30)

ADRESACI:

 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • terapeuci,
 • pracownicy świetlic socjoterapeutycznych,
 • osoby zainteresowane przedstawianą problematyką.

CELE:

 • znajomość problematyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży,
 • umiejętność rozpoznawania objawów depresyjnych w zachowaniu ucznia,
 • umiejętność wykorzystania wybranych metod terapii depresji w pracy z uczniem,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • znajomość grup leków stosowanych w farmakoterapii depresji i wiedza o ich wpływie na funkcjonowanie ucznia.

RAMOWY PROGRAM:

 • zaburzenia depresyjne wśród dzieci i młodzieży – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, rozpowszechnienie, zaburzenia współwystępujące,
 • między normą a zaburzeniem – jak odróżnić epizod depresyjny od adekwatnej reakcji adaptacyjnej, żałoby czy chwiejności emocjonalnej w okresie adolescencji,
 • zniekształcenia poznawcze oraz negatywne myśli ucznia z depresją na temat siebie, swojej przyszłości i innych ludzi – jak rozmawiać z dzieckiem/nastolatkiem, żeby tych myśli nie wzmacniać,
 • ryzyko zachowań samobójczych u ucznia z objawami depresyjnymi – ocena zagrożenia i strategie interwencji
 • elementy pracy z niską samooceną u dzieci i młodzieży,
 • jak funkcjonuje poznawczo uczeń chorujący na depresję oraz jak dostosować wymagania edukacyjne i metody pracy do jego potrzeb,
 • jak nie wylać dziecka z kąpielą? – kiedy nauczanie indywidualne jest pomocne, a kiedy zaczyna szkodzić,
 • profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – na co zwrócić uwagę, żeby zapobiegać depresji wśród uczniów,
 • najczęstsze błędy we współpracy z rodzicami ucznia chorującego na depresję,
 • możliwy wpływ leczenia, w tym leczenia farmakologicznego na funkcjonowanie ucznia.

PROWADZĄCY:

mgr Sławomir Urmański