Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi

CZAS TRWANIA:

10 godzin dydaktycznych (godz. 09:00 – 17:30)

ADRESACI:

 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • terapeuci,
 • pracownicy świetlic socjoterapeutycznych,
 • osoby zainteresowane przedstawianą problematyką.

CELE:

 • znajomość problematyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży,
 • umiejętność rozpoznawania objawów depresyjnych w zachowaniu ucznia,
 • umiejętność wykorzystania wybranych metod terapii depresji w pracy z uczniem,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • znajomość grup leków stosowanych w farmakoterapii depresji i wiedza o ich wpływie na funkcjonowanie ucznia.

RAMOWY PROGRAM:

 • zaburzenia depresyjne wśród dzieci i młodzieży – diagnoza, kryteria, obraz kliniczny, rozpowszechnienie, zaburzenia współwystępujące,
 • między normą a zaburzeniem – jak odróżnić epizod depresyjny od adekwatnej reakcji adaptacyjnej, żałoby czy chwiejności emocjonalnej w okresie adolescencji,
 • zniekształcenia poznawcze oraz negatywne myśli ucznia z depresją na temat siebie, swojej przyszłości i innych ludzi – jak rozmawiać z dzieckiem/nastolatkiem, żeby tych myśli nie wzmacniać,
 • ryzyko zachowań samobójczych u ucznia z objawami depresyjnymi – ocena zagrożenia i strategie interwencji
 • elementy pracy z niską samooceną u dzieci i młodzieży,
 • jak funkcjonuje poznawczo uczeń chorujący na depresję oraz jak dostosować wymagania edukacyjne i metody pracy do jego potrzeb,
 • jak nie wylać dziecka z kąpielą? – kiedy nauczanie indywidualne jest pomocne, a kiedy zaczyna szkodzić,
 • profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – na co zwrócić uwagę, żeby zapobiegać depresji wśród uczniów,
 • najczęstsze błędy we współpracy z rodzicami ucznia chorującego na depresję,
 • możliwy wpływ leczenia, w tym leczenia farmakologicznego na funkcjonowanie ucznia.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.