Oferta szkoleń

Przedstawiamy Państwu ofertę nowych szkoleń przygotowywanych przez Centrum CBT EDU.

Do prowadzenia warsztatów zapraszamy wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach: klinicystów, terapeutów, trenerów, psychologów, lekarzy neurologów i psychiatrów. Szkolenia będą obejmować swoją tematyką zarówno zagadnienia z obszaru terapii poznawczo- behawioralnej jak też i innych kierunków i podejść. Liczymy , że taka formuła z jednej strony przyczyni się do poszerzania perspektywy poznawczej, z drugiej zaś pozwoli na twórcze poszukiwanie wzajemnych korelacji i uzupełnień pomiędzy nurtami w celu wypracowywania coraz bardziej skutecznych interwencji terapeutycznych.

Naszym zamierzeniem jest udostępnienie Państwu najnowszej, specjalistycznej wiedzy prezentowanej prze doświadczonych wykładowców. Chcemy, aby nie były to tylko kolejne zajęcia teoretyczne, ale przede wszystkich warsztaty umiejętności praktycznych. Dlatego też szkolenia te kierujemy do tych z Państwa, dla których bliska jest idea doskonalenia swojego warsztatu i stałego pogłębiania wiedzy.

 

Więcej informacji na temat szkoleń oraz zapisy:

Ewa Czajka, mail: eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26